•    
  •    
  •    
  •    
   
 
 

Coca Cola İçecek

Grafik Tasarım

İçeriği Evrim Kuran, tasarımı Fikri Mahsul’e ait olan Kuşak Kartları seti  Coca Cola İçecek için hazırlanmıştır.
 
Yeni yüzyılın kavrayışları, bizlere yeni bir mücadele alanı sunuyor:
Farklılıkları ve bu farklılıkların ayrıştırdığı değerleri, beklentileri ve davranışları anlamlandırabilmek.
Bu anlamlandırma sürecinde alternatif bir segmentasyon aracı olarak ortaya çıkan Jenerasyon Teorisi diğer adıyla
Kuşaklar Teorisi bize çok güçlü bir araç sunuyor. Kuşaklar Teorisi, bireyleri etiketlemek, onları kategorilere,
yerleştirip, davranışlarını genellemeye yaramıyor. Kuşakları anlamak, organizasyonel sistemdeki mücadele alanlarınızı
birdenbire yok etmiyor; sihirli değnek etkisi sunmuyor; ancak belli başlı davranış kalıplarını analiz etmek ve
anlamlandırmakta güçlü bir “lens” rolü görüyor.
 
Bu kart setinde yer alan bilgiler, kuşakların genel özelliklerini içerir. Bu tanımlar kişi bazında değişebilir.
Önemli olan birbirimizi ve özellikle de bize benzer olmayanları kendimize ait yargılarla değil, onlara ait gerçeklerle
görmeye gayret etmektir. Bu kart seti size bu yolda yardımcı olması için tasarlanmıştır.
 
Kuşak çalışmaları, farklı dönem insanlarının motivasyon, geribildirim, ikna ve ödüllendirmeye dair farklı davranış
biçimleri sergileyebileceğine işaret ediyor. Bu anlayışla, bu kart seti en pratik şekilde kullanım kolaylığı
sağlayabilecek biçimde, her kuşak için bu dört davranış modeline dair tanımlamalar içermektedir.
Motivasyon kartlarında, ilgili kuşağın davranışına enerji sağlayan ve bu kuşağa ait bireyleri bilinçli ve amaçlı
eylemlerde bulunmaya yönelten iç ya da dış etkenleri bulacaksınız. Geribildirim kartlarında, ilgili kuşaktaki bireyin
doğru davranışının pekiştirilmesi ya da gelişim alanlarının ifade edilmesi süreçlerinde etkili bir iletişim kurulabilmesine
olanak tanıyacak ipuçları ile karşılaşacaksınız.
 
İkna kartlarında, ilgili kuşaktaki birey için bir amacı ilgi çekici kılmak ve bireye akılcı yollarla bir fikir, tutum veya
eylemin benimsetilmesine doğru kılavuzluk etme sürecine dair pratik fikirler göreceksiniz. Ödüllendirme kartlarında,
ilgili kuşaktaki bireyin organizasyona ve işe değer katan davranışlarını pekiştirmek ve takdir etmekte
kullanabileceğiniz sosyal ödüllendirme yöntemlerine dair size ışık tutacaktır.
Kuşak Kartlarının, günlük yaşamı kolaylaştırıcı ipuçları sunması dileğiyle…